MOŽNOSŤ REZERVÁCIE:
FIREMNÉ AKCIE, KARY, OSLAVY, SVADBY
Priestorová kapacita pre 150+ ľudí, zabezpečíme stravu, pitie ... maximálna kapacita 500 ľudí.